Hansa Praful New Jokes

Real Gujju one!
Hansa: Prafoool, ye Senior or Junior ka kya matlab?
Praful: Hansaaaaaa samundra k najdik rehte hai wo (sea+near) = Senior
&
Jo Zoo k najdik rehte hai wo (Zoo+near) = Junior


Hansa

Hansa :- Praful , ye Madras ka naam Chennai kyun rakha?


Praful :- Hansa!!!!! Madrasi log kya penhte hai ??

Hansa : – lungi…..

PRAFUL :_ LUNGI MAIN CHAIN NAHI HOTI NA………..to CHEN -NHI……